Szilas park 10. 1/25.

1152, Budapest

+36 30 524 1227

info@pdi.hu

Pályázati lehetőségek

Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázati lehetőség eszközbeszerzésre

Pályázati lehetőség eszközbeszerzésre

2021 elején új pályázati lehetőség nyílik hátrányos helyzetű településeken megvalósuló, elsősorban eszközbeszerzésre irányuló fejlesztésekre, mikro- és kisvállalkozások részére, valamint akár szociális szövetkezetek, vagy nonprofit Kft.-k részére is megfelelő lehet. Település függvényében az igényelhető támogatási összeg 2-60 millió Ft lehet, 70-100% támogatási intenzitás mellett.

Eszközbeszerzés mellett ingatlanberuházás, informatikai eszközök, és szoftverek beszerzése, képzés, bérek és munkavégzés feltételeinek biztosítása is tervezhető.

A pályázat feltételei rendkívül kedvezőek, a megszokottnál nagyobb intenzitás, valamint a minimális vállalások miatt.

Új pályázati lehetőségek civileknek

Megjelentek a Nemzetközi Együttműködési Alap 2021. évi pályázatai!

Három kategóriában lehet pályázni:

 • civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható támogatás
 • helyi és területi hatókörű civil szervezetek támogatása
 • adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázati lehetőségek civileknek
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új vidékfejlesztési pályázatok

Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő pályázatok

A Vidékfejlesztési Program az agrárium, illetve általában a vidéki szereplők megerősítését célozza, felismerve katalizátorszerepüket a fejlődésben, a kihívások kezelésében. Ennek keretében az alábbi pályázati lehetőségek nyitottak:

 • Csemetekertek gépbeszerzése
 • Kertészeti üzemek korszerűsítése
 • Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
 • Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Divat- és dizájnipari vállalkozásokat segítő fejlesztések támogatása

A tervezett program célja, hogy a hazai divat és dizájnipar vállalkozásai középtávon megerősödjenek, a  nemzetközi versenyben is  tudjanak működni, a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

Támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök beszerzése
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek
 • Ingatlan beruházás meglévő, vagy bérelt telephelyen
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Iparjogvédelmi tanácsadás
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázat designcégeknek
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázat vállalkozásfejlesztésre

Támogatási lehetőség, mikro- és kisvállalkozások számára

Hátrányos helyzetű településeken működő, legalább egy teljes lezárt évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek megvalósítására nyílik lehetőség 2021. januárjában.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van. A tervezet alapján az alábbi beruházások megvalósítására nyílik lehetőség:

 • új eszközök beszerzése
 • ingatlanberuházás
 • informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • képzés
 • gyártás, licence, immateriális javak
 • bérek, munkavégzés feltételeinek biztosítása

Pályázati lehetőségek a láthatáron

Az utóbbi hetekben több változás is történt a vállalkozások részére kiírt, illetve kiírásra kerülő pályázati felhívások között. Több, korábban meghirdetett pályázat keretösszege változott. Jó hír, hogy még az idei évben várható néhány új támogatási lehetőség a Magyar Közlönyben megjelentek alapján:

 • Budapest és Pest megyén kívüli hátrányos helyzetű településeken történő fejlesztések támogatása (várhatóan eszközbeszerzés) 50 fő alatti vállalkozások részére
 • Egyszerhasználatos és egyéb műanyag termékeket előállító vállalkozások részére technológiai/ kapacitást bővítő fejlesztések támogatása, azon szervezetek részére, akik az egyszerhasználatos műanyag termékek kiváltásával foglalkoznak, vagy ilyen jellegű termelésre kívánnak átállni.
 • Élelmiszeripari középvállalatok komplex fejlesztésének támogatására is várható új pályázati lehetőség. Ebben az esetben az eszközbeszerzésen túl lehetőség lesz infrastrukturális, illetve informatikai fejlesztésekre is.
 • Továbbá a divat és dizájniparban tevékenykedő 250 fő alatti vállalkozások is számíthatnak támogatásra, annak érdekében, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a mai üzleti és technológiai kihívásoknak.
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázati lehetőségek
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázat innovációra

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló alábbi tevékenységek támogatása:

 • Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
 • Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
 • Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
 • Európai szabadalom hatályosítása
 • Hazai védjegy bejelentés
 • Európai uniós védjegy bejelentés
 • Nemzetközi védjegy bejelentés
 • Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
 • Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Új pályázat a csemete termesztési ágazat technológiai színvonalának javítására

Magyarország Kormányának célja új pályázati lehetőségek biztosítása az erdészeti csemetekertek versenyképességének fokozására, valamint az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatására.

Az új pályázat elsődleges célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázat csemetekert fejlesztésre
Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázat szálloda fejlesztésre

Új pályázat szállodák fejlesztésére Pest megye területén

A pályázat átfogó célja Pest megye földrajzi elhelyezkedéséből, természeti, épített és kulturális örökségéből származó turisztikai lehetőségek jelenleginél jobb kihasználása.

A pályázati lehetőség közvetlen célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, új szolgáltatások kialakítása.

Pályázati lehetőségek új panziók létesítésére Pest megyében

Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a fenntartható és minőségi panziókínálat biztosítása. Ehhez kínál pályázati lehetőséget a Pénzügyminisztérium.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amely javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. 

Projekt Doktor Iroda Kft.|Új pályázat panzióra